Copy Event Tracking – Google Tag Manager

  

U ovom blog postu ću vam opisati jedan vrlo koristan Google Tag Manager event pomoću kojeg možete u Google Analyticsu pratiti sve što korisnik kopira na vašoj web stranici. 

Možemo pretpostaviti na prvu da će to biti broj poslovnice, email podrške ili web shopa i sl., ali budite sigurni da se svakakvi zanimljivi rezultati mogu pronaći s tim eventom. 😉

 Da bi uopće mogli to napraviti na jednostavan način, potreban vam je Google Tag Manager. Stoga, ako ga nemate – kreirajte ga i postavite na web.

1. Kreiramo Event Listener

 Za početak kreirate Custom Listenera s kodom koji služi za dohvaćanje kopiranog teksta i onda ga “gura” u dataLayer. Kod možete preuzeti klikom na gumb “CODE 1” ili ga kopirati iz pastebina direktno na stranici.

Code Button


 Izvor: dcarlbom.com

 2. Implementacija u Google Tag Manager

Kreiramo “Custom HTML” Tag u Google Tag Manageru i kao trigger postavimo “All Pages”.
Naziv Taga: Custom Listener – Copy Event – All Pages

Slika 1. HTML kod

Nakon što ste kreirali Tag i spremili sve, možete otići na preview, upaliti u novom tabu web stranicu i testirati. Za početak vam se treba pokazati Tag ispaljen na svakoj stranici bez da ste išta napravili i to izgleda kao na sljedećoj slici.

Slika 2. Tag Fired

Nakon što vam se to pokaže, možete kopirati bilo koji tekst sa stranice i vidjet ćete s lijeve strane u summary da vam se otvorio textCopied.

Slika 3. textCopied

Kliknete na textCopied te na Data Layer i možete vidjeti sve informacije o kopiranom tekstu. Prvi dio je gotov.

Slika 4. Data Layer – textCopied 

3. Data Layer Variable

 U sljedećem koraku moramo kreirati Data Layer varijablu. Kreiramo je tako da odemo pod Variables i na User-Defined Variables  kreiramo novu. Naziv varijable mora biti clipboardText, a taj podatak možete izvući s prošle slike.

Slika 5. Nova Varijabla


Otiđete na preview mode i pogledate novi vrijednost pod Variables na textCopied >> clipboardText.

 Ta varijabla će se koristiti u sljedećem korake da šalje kopirani tekst u Google Analytics.


Slika 6. Pregled Varijabli


 4. Posljednji korak u Google Tag Manageru

 Za kraj je potrebno kreirati novi Tag (event) koji će bilježiti svako kopiranje u Google Analyticsu. 

Naziv Taga: GA – Copy Event

Odaberemo Event, kategoriju nazovete sami kako vam odgovara, kao Action stavite varijablu clipboardText koju smo kreirali, a kao label Page Path da možemo vidjeti gdje je to kopirano. Naravno, povežemo to s Google Analyticsom.

Slika 7. Kreiranje novog Taga

Još nam ostaje trigger kojeg moramo sami kreirati. Odaberemo Other – Custom Event i dodamo varijablu textCopied jer ona predstavlja event koji pamti tekst.

Naziv Triggera:  textCopied


Slike 8. Kreiranje novog Triggera

To je to. Napravite preview je li vam Copy Event radi dobro, ako je sve u redu, napravite Publish. 🙂


Slika 9. Preview i testiranje

5. Google Analytics

 Ostaje nam provjera u Analyticsu. Behavior >> Events >> Overview.

 

Secondary dimension: Event Action

 


Copy Event Tracking with Google Tag Manager
Slika 10. Google Analytics

Nadam se da ćete iskoristiti “čari” i prednosti ovog načina praćenja custom Evenata. Lijep pozdrav! 😉

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.