Case Study – Google Ads Smart Kampanje

2018. godina je donijela pregršt novosti u Google AdWo.. pardon, Google Ads svijetu. 🙂

Jedna od najvećih promjena je cijeli rebranding usluge, odnosno promjena samog naziva iz Google AdWords u Google Ads. Osim toga, tu je i novo sučelje (na koje smo se već svi sada navikli) bez mogućnosti povratka na staro sučelje i machine learning koji sudjeluje u kampanjama u većoj mjeri nego ikad što nam je donijelo i Smart kampanje. 

Ovaj blog post nije zamišljen kao pisanje o samim Google Ads Smart kampanjama već predstavljanje rezultata i usporedbe Smart kampanja za isti proizvod.

Case study 

U konkretnom slučaju, radilo se o istom proizvodu, istim bannerima, istom tekstu, a jedina drugačija stavka je bio dio bidding metode – u jednoj kampanji se plaćalo po kliku, a u drugoj po konverziji.


Google Smart Campaigns

Slika 1. Rezultati Smart kampanja


Jedna kampanja je bila optimizirana za plaćanje po kliku, a druga po konverziji. Kao što možete vidjeti na slici, kampanje su generirale mnogo klikova da bi mogle uopće naučiti i ispuniti ono što smo mi željeli od njih.

Bolje rezultate u našem testu (kampanjama) smo dobili s kampanjom gdje smo plaćali po kliku, odnosno ona je dobila 6.887 klikova i ima ROI (return on investment) 7.26 što je odličan rezultat! Naravno, niti rezultat gdje smo plaćali po konverzijama nije uopće loš, ali u usporedbi s drugom kampanjom je gotovo pa duplo lošiji.

Zaključak

Zaključak je da zaključka nema. 🙂

Jako je važno napomenuti da će svaka kampanja i proizvod proizvesti drugačije rezultate i da ovaj primjer nije relevantan u tom smislu da se trebate držati tih rezultata kako se kaže, ‘ko’ pijan plota‘. Ovdje je kod testiranja nedostatak jedino taj da smo brzo rasprodali sve zalihe proizvoda tako da bi možda nakon nekog vremena kampanja gdje je bilo plaćanje po konverziji bila učinkovitija, ali to nažalost ne možemo znati, već nam preostaje i dalje samo testiranje…


Slika 2. Test, test, test 🙂


U svakom slučaju, želim vam poručiti da sve testirate i na rezultatima testova naučite što najbolje djeluje za vas u određenoj niši (ili samo jednoj kampanji) i da to primijenjujete – jer tada i vi postajete SMART. 😉 Što se tiče Smart kampanja, zaboravite na rezultate ako nemate dobar proizvod/e te dobar budžet za oglašavanje (nažalost to nije 20, 30 ili 50 kn dnevno). 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.